Què fem

Audiòfons d'última generació


• Exàmen optomètric.
• Mesura de la pressió intraocular.
• Adaptació lents de contacte.
• Audiometries.
• Motlles per l’oïda.
• Muntures de sol.
• Tot amb la millor tecnologia.

© 2019 RZS Tots els drets reservats
Produït per PA Digital