Català   English   Español   

Òptica Gual

Què fem

Audiòfons d'última generació

  • Exàmen optomètric.
  • Mesura de la pressió intraocular.
  • Adaptació lents de contacte.
  • Audiometries.
  • Motlles per l’oïda.
  • Muntures de sol.
  • Tot amb la millor tecnologia.